Pályázat köre: Nyílt pályázat álnévvel
Nevezési díj: Ingyenes
Díjazás: I. helyezett: 1 500 000 Ft
II. helyezett: 800 000 Ft
III. helyezett: 600 000 Ft
Kódszám: F2021/Z01
Benyújtási határidő: 2021. 10. 21.
Várható megjelenés: 2021. 05. 25.
Bíráló Bizottság: Dobszay-Meskó Ilona
Kesselyák Gergely
Lukácsházi Győző
Leírás: A pályázat célja, hogy olyan új zenei anyagok szülessenek, amelyekben felfedezhetők a zsidó zenei hagyományok, azok bármilyen felhasználása, érintése, beemelése, továbbélése.
A zeneművek a tradicionális zsidó dalok motívumait éppúgy felhasználhatják, mint a klezmer zenére jellemző hatásokat, a zsidó népzene elemeit vagy a héber dallamokat.
Az elbírálás során előnyt élveznek a kisebb (vagyis nem nagyzenekari) felállásokra írott művek, amelyek bemutatását az EMIH közösségi terei is lehetővé teszik.

Pályázók köre: minden olyan zeneszerző, aki rendelkezik egy már bemutatott zenei művel. A pályázaton bármely, 18. életévét betöltött, legalább egy bemutatott művel rendelkező természetes személy részt vehet. Több személy által létrehozott pályamű esetében a pályázónak meg kell neveznie szerzőtársait(szövegíró, fordító)és csatolnia kell valamennyi szerzőtárs szerzői hozzájáruló nyilatkozatát is. A beadott pályamű nem lehet bármely korábbi pályázaton már benyújtott, korábban bemutatott vagy közreadott mű. Egy szerző egyetlen művel pályázhat. A pályázó kizárólag a saját maga által vagy szerzőtársaival(szövegíró, fordító) közösen létrehozott szerzői művel pályázhat. Kizárható a pályázatból az a pályázó, aki nem felel meg a jelen pályázati kiírásban leírt feltételeknek, vagy az abban foglalt rendelkezéseket megsérti, megszegi. A pályaművet magyar nyelven kell elkészíteni. A pályázaton való részvételből ki vannak zárva a pályázatot kiíró szervezet munkavállalói és ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyv 8:1. § (1) 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.

A pályázat jeligés, ezért a pályaműre csak egy jelige és a mű címe kell, hogy felkerüljön.1 felvonásos, teljes zeneművel lehet pályázni . Elektronikus hangzóanyagot és partitúrát kötelező feltölteni a Firgun Zsidó Kulturális Alapítvány honlapján (link), a kottát pdf kiterjesztésben, a hangzó anyagot mp3-ban, maximum 30 Gb-ig.
A hanganyag lehet zongorával(ének-zongora), bármilyen kamaraformációval vagy digitálisan megszólaltatott mű.
Külön feltöltésként kérjük a jeligét rejtő személy adatait (név, elérhetőség), illetve egy nyilatkozatot, amelyben a pályázó kijelenti, hogy a beküldött mű saját szellemi alkotása, a műnek egyéb szerzői jogi jogosultja nincsen.
A zsűrinek joga van műfaji díjcsoportok átszabására ha a beérkezett művek sokszínűségei ezt igénylik

A pályázattal kapcsolatban az info@firgunalap.hu e-mail címen kérhető felvilágosítás.

Részletes leírás: Letöltés
Pályázati adatlap: Letöltés