FIRGUN – Az önzetlen elismerés

Világunkat jó ideje a pandémia határozza meg. Olyan időket élünk, amikor figyelmünk óhatatlanul is az emberi lét kiszolgáltatottságára, törékenységére irányul. Ám eltávozott szeretteink gyászolása, megélhetésünkért és egészségünkért folytatott küzdelem közepette éppen arra jut kevesebb időnk, energiánk, és jut kevesebb forrás, amire igazán szükségünk lenne: a mélyebb megértés vágyával közelebb kerülni az emberi létezés, a teremtés nagy kérdéseihez. Ebben nyújthat segítséget kulturális értékeink – egzisztenciális kapaszkodóként is szolgáló – gyarapítása, hiszen a művészet különböző ágai, az irodalom, a film, a színház mind olyan médiumok, amelyek képesek a hétköznapi kommunikáció nyelvén nem megjeleníthető és megérinthető tematikákat is feltárni.
Az ősrégi zsidó hagyomány szerint a pusztulás mindig építkezéshez kell vezessen. Ennek szellemében az EMIH – Magyar Zsidó Szövetség 2021 januárjában létrehozta a FIRGUN Zsidó Kulturális Alapítványt, amely a hitközség hozzájárulásával, a következő évben mintegy 30 millió forint értékben ír ki alkotópályázatokat, hogy ezzel is hozzájáruljon a nehéz helyzetbe került művészek és kulturális alkotó közösségek lehetőségeinek bővítéséhez.

A FIRGUN héber kifejezés, jelentése: „önzetlen elismerés”. A mai izraeli kultúra egyik fontos – az empátiával, mások teljesítménye felett érzett őszinte örömmel is asszociált – fogalma egy alapvető zsidó értéket hivatott hangsúlyozni, amely felébreszti a bennünk rejlő gyógyító kreativitást. Ahogy egymás céltalan kritizálása, becsmérlése, az általános negativizmus pusztító közösségi normává tud válni, úgy lehet mérhetetlenül építő hatású a viszonzást nem váró dicséret, a firgun. A FIRGUN Alapítvàny célja elismerést nyújtani művészeknek, a kultúra és a tudomány értékteremtő munkásainak, akik alkotásaikkal, tevékenységükkel mindannyiunk mentális és szellemi egészségét szolgálják.

Az EMIH – Magyar Zsidó Szövetség elsődleges feladatának tekinti az autentikus, 3000 éves zsidó hagyomány és kultúra őrzését és felmutatását a modern kor utáni zsidó közösségnek, miközben folyamatosan keresi annak lehetőségeit is, hogy a társadalom egésze számára közvetíthesse az ősi tanítás univerzális értékeit: a karitász, a humanitás, a tudás és a kultúra tiszteletét. Az elmúlt 15 évben az EMIH össztársadalmi küldetését elsősorban a karitász, az együttérzés és az idősek tisztelete jegyében igyekezett intézményteremtőként és fenntartóként teljesíteni. Most eljött az ideje, hogy az egyházi szolgálattól távolabb eső területeken is megjelenjen. A tavasszal induló pályázati program  olyan alkotások létrehozását támogatja, amelyek a zsidó eszmevilágban is fontos alapvető emberi kérdésekkel foglalkoznak, vagy a zsidó kulturális gyökerekkel és tematikákkal való érintettségük révén illeszkednek a FIRGUN kulturális mezőjébe.

Ilyen témák közé tartoznak például az alábbiak:

 • Személyes, családi, és közösségi identitás keresés
 • Családi kapcsolatok – családi szerepek
 • Spiritualitás létjogosultsága a 21. században
 • Az egyén es a közösség viszonya és kölcsönhatásai
 • Nevelés és oktatás 21. századi kihívásai
 • A tradíció és a személyes önmegvalósítás ellentmondásai
 • A felelősség-teljesítmény-boldogság viszonyrendszere
 • Az emberi élet transzcendens érteke
 • Reflexió a közös magyar-zsidó történelem fejezeteire
 • Történelmi traumák, felemelő össztársadalmi élményeink
 • Transzgenerációs történelmi megrázkódtatások
 • A zsidó-magyar nyelvi, kulturális egyediség és kölcsönhatás

Az Alapítvàny jövőbeli programjai a kultúrát tágan értelmező tematikájúak és a támogatások skálája is széles: a  fiatalok tehetséggondozását célzó ösztöndíjaktól a már megállapodott művészek számára elérhető járadékokig terjednek. Fontos cél a társadalmi megbékélést, a történeti traumák feldolgozását segítő különböző léptékű projektek megvalósítása, a jövőben ehhez is igényelhetők majd támogatások, legyen szó köztéri műalkotásokról vagy írott művekről. Az Alapítvány első pályázati programja 2021 második negyedévétől kezdődően 2022 végéig összesen 31 millió forintot biztosít a hét különböző kulturális területen meghirdetésre kerülő alkotói pályázatok díjazására. Pályázataink:

 • Zenei
 • Forgatókönyvíró
 • Független színház
 • Képzőművészet
 • Regényíró
 • Podcast
 • Színmű

A FIRGUN Alapítvány célja: erős identitással és értékalappal hátteret biztosítani érzékeny kulturális dialógus kialakítására, amelyhez a hazai alkotók legjavát kívánjuk megnyerni. Az Alapítvány minden felekezet számára nyitott, támogatásai mindenki számára elérhetők. A pályáztatási struktúra kialakítása és a támogatások odaítélésének folyamata az adott szakmák és szakterületek jeles képviselőinek bevonásával történik. Az Alapítvány kötelességének tekinti a zsidó szellemi gyökerek ápolását, de a pályázatok elbírálása során kultúrszakmai szempontokat érvényesít.

A kultúra az a világ, ahol kibeszéletlen sérelmeink és traumáink, miként felemelő össztársadalmi élményeink is a legnagyobb hatást kiváltva megjeleníthetők. Ezen a területen a zsidó közösség még nem végezte el a feladatát. E munkának fontos eszköze lehet a FIRGUN Zsidó Kulturális Alapítvány.