Pályázat köre: Nyílt pályázat álnévvel
Nevezési díj: Ingyenes
Díjazás: I. helyezett: 900 000 Ft
II. helyezett: 700 000 Ft
III. helyezett: 600 000 Ft
Kódszám: M2020/SZ01
Benyújtási határidő: 2021. 08. 24.
Várható megjelenés: 2021. 06. 25.
Bíráló Bizottság: Hegedűs D. Géza
Lévai Balázs
Vecsei H. Miklós
Leírás: Pályázók köre: minden olyan szerző, aki már rendelkezik bemutatott vagy publikált írásművel. Publikációnak számít a saját honlapon való megjelentetés is. Egy szerző több művel is pályázhat. A pályázaton bármely, 18. életévét betöltött természetes személy részt vehet. A beadott pályamű nem lehet bármely korábbi pályázaton már benyújtott, korábban bemutatott vagy közreadott mű. A pályázó kizárólag saját alkotómunkájának eredményeként létrejött szerzői művel pályázhat. Kizárható a pályázatból az a pályázó, aki nem felel meg a jelen pályázati kiírásban leírt feltételeknek, vagy az abban foglalt rendelkezéseket megsérti, megszegi. A pályaművet magyar nyelven kell előkészíteni. A pályázaton való részvételből ki vannak zárva a pályázatot kiíró szervezet munkavállalói és ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyv 8:1. § (1) 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.
A pályázattal kapcsolatban az info@firgunalap.hu e-mail címen kérhető felvilágosítás.
Részletes leírás: Letöltés
Pályázati adatlap: Letöltés