Nevezési díj: Ingyenes
Díjazás: I. helyezett 1 500 000 Ft
II. helyezett 900 000 Ft
III. helyezett 700 000 Ft
Várható megjelenés: 2022. 06. 30.
Bíráló Bizottság: Kieselbach Tamás
Topor Tünde
Winkler Nóra
Leírás: Pályázók köre: minden olyan szerző, aki rendelkezik egy már kiállított művel. A pályázaton bármely, 18. életévét betöltött természetes személy részt vehet. Egy pályázó kizárólag egy művel pályázhat. A beadott pályamű nem lehet bármely korábbi pályázaton már benyújtott, korábban – akár nyomtatott kiadásban, akár internetes felületen – bemutatott vagy közreadott mű. A pályázó kizárólag saját alkotómunkájának eredményeként létrejött szerzői művel pályázhat. Kizárható a pályázatból az a pályázó, aki nem felel meg a jelen pályázati kiírásban leírt feltételeknek, vagy az abban foglalt rendelkezéseket megsérti, megszegi. A pályaművet magyar nyelven kell előkészíteni. A pályázaton való részvételből ki vannak zárva a pályázatot kiíró szervezet munkavállalói és ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyv 8:1. § (1) 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.
A pályázattal kapcsolatban az info@firgunalap.hu e-mail címen kérhető felvilágosítás.