Pályázat köre: Nyílt pályázat álnévvel
Nevezési díj: Ingyenes
Díjazás: I. helyezett: 3 000 000 Ft
II. helyezett: 1 500 000 Ft
III. helyezett: 900 000 Ft
Kódszám: M2020/SZ01
Várható megjelenés: 2022. 02. 28.
Bíráló Bizottság: Orlai Tibor
Réczei Tamás
Szikszai Rémusz
Leírás: A pályázaton részt vehet bármely 18. életévét betöltött magánszemély vagy nyilvántartásba vett jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, oktatási intézmény, társadalmi szervezet. A pályázó kizárólag saját alkotómunkájának eredményeként létrejött szerzői művel pályázhat vagy amennyiben a bemutató adaptáció, a pályázónak rendelkeznie kell az eredeti mű szerzőjének adaptálási engedélyével. Kizárható a pályázatból az a pályázó, aki nem felel meg a jelen pályázati kiírásban leírt feltételeknek, vagy az abban foglalt rendelkezéseket megsérti, megszegi. A pályaművet magyar nyelven kell előkészíteni. A pályázaton való részvételből ki vannak zárva a pályázatot kiíró szervezet munkavállalói és ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyv 8:1. § (1) 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói. A pályamű beadásával a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a kiíró a pályázó művéből részleteket közölhessen a saját felületein a szerző mindenkori feltüntetésével. Egy szerző egyetlen művel pályázhat. A pályázatnak tartalmaznia kell a bemutatandó mű szövegkönyvét, a tervezett szereposztást és az alkotók névsorát.

A pályázat jeligés, ezért a pályaműre csak egy jelige és a mű címe kell, hogy felkerüljön. A pályázati anyagot elektronikus formában kell feltölteni docx és pdf kiterjesztésben a Firgun Zsidó Kulturális Alapítvány honlapján (link). Külön feltöltésként kérjük a jeligét rejtő személy adatait (nevét, elérhetőségét), illetve egy nyilatkozatot, amelyben a pályázó kijelenti, hogy a beküldött mű saját szellemi alkotása, a műnek egyéb szerzői jogi jogosultja nincsen vagy adaptáció esetén rendelkezik az eredeti műre vonatkozó adaptálási engedéllyel. A pályázati anyag formai követelményei: 12-es méretű, Times New Roman betűtípus, 2-es sorköz.
A pályázattal kapcsolatban az info@firgunalap.hu e-mail címen kérhető felvilágosítás.