Pályázat köre: Nyílt pályázat álnévvel
Nevezési díj: Ingyenes
Díjazás: I. helyezett: 1 500 000 Ft
II. helyezett: 1 000 000 Ft
III. helyezett: 800 000 Ft
Kódszám: M2020/SZ01
Benyújtási határidő: 2021. 11. 15.
Várható megjelenés: 2021. 09. 30.
Bíráló Bizottság: Gárdos Péter
Geszti Péter
Groó Diána

Leírás: A pályáztatás három fordulóban zajlik. Az első fordulóban a filmterv szinopszisát kell beadni; a második fordulóban a film jelenetsorra bontott szinopszisát és két kidolgozott jelenetet; a harmadik fordulóban pedig a teljes forgatókönyvet. A második és harmadik forduló már meghívásos formában zajlik, azaz a pályázat második és harmadik fordulójában is csak kizárólag azok a pályázók vehetnek részt, akiket a kiíró az első, illetve a második fordulóban kiválasztott.
A két forduló között maximum 30 nap telik el. A kiíró a pályázókkal e-mail formájában kommunikál. A pályázatok elbírálására független, a szakma jeles képviselőiből álló zsűri közreműködésével kerül sor. A pályázati fordulók elbírálása a benyújtási határidőt követő 30 napon belül megtörténik. A döntésről a pályázó a döntést követő 15 napon belül értesítést kap. A pályázat eredményét a kiíró a Firgun Zsidó Kulturális Alapítvány honlapján teszi közé. A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincsen.

A pályázaton bármely, 18. életévét betöltött természetes személy részt vehet. Egy pályázó kizárólag egy művel pályázhat. A beadott darab nem lehet bármely korábbi pályázaton már benyújtott, korábban bemutatott vagy közreadott mű. A pályázó kizárólag saját alkotómunkájának eredményeként létrejött szerzői művel pályázhat. Kizárható a pályázatból az a pályázó, aki nem felel meg a jelen pályázati kiírásban leírt feltételeknek, vagy az abban foglalt rendelkezéseket megsérti, megszegi. A pályaművet magyar nyelven kell előkészíteni. A pályázaton való részvételből ki vannak zárva a pályázatot kiíró szervezet munkavállalói és ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyv 8:1. § (1) 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói. A pályamű beadásával a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a kiíró a pályázó művéből részleteket közölhessen a saját felületein a szerző nevének mindenkori feltüntetésével.

A pályázat jeligés. A pályázati anyagot elektronikus formában kell feltölteni a Firgun Zsidó Kulturális Alapítvány honlapján (LINK). Külön feltöltésként kérjük a jeligét rejtő személy adatait, illetve egy nyilatkozatot, amelyben a pályázó kijelenti, hogy a beküldött mű kizárólag saját szellemi alkotása, a műnek egyéb szerzői jogi jogosultja nincsen.
A pályázattal kapcsolatban az info@firgunalap.hu e-mail címen kérhető felvilágosítás.

Részletes leírás: Letöltés
Pályázati adatlap: Letöltés