Bizottságok / Haraszti György
Haraszti György

Professor Dr. Habil. Haraszti GYörgy  egyetemi tanár az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem (OR-ZSE, Budapest) Történelem Tanszékének  alapítója és nyugdíjazásáig vezetője. Professor emeritus. 1947-ben született Nyíregyházán, középiskolai tanulmányait követően vegyészetet, számítástechnikát, majd történelmet tanult hazai és külföldi egyetemeken. 1973-ban Summa cum laude  minősítéssel egyetemi doktorátust (Doctor Universitatis) kapott biokémiából a  budapesti Műszaki Egyetemen, majd 2004-ben elsőként PhD fokozatot szerzett az OR-ZSEn, ahol 2005-ben habilitált.   

1982 és 1987 között Budapest Főváros Levéltárának tudományos titkára volt, majd 1987-től a Magyar Tudományos Akadémia Történelemtudományi Intézetének tagja, tudományos munkatársi, főmunkatársi (jelenleg ny. tudományos főtanácsadói) beosztásban.  

1992 és 1997 között az 1990-ben alapított  12 évfolyamos hagyományőrző budapesti zsidó oktatási intézmény, az Amerikai Alapítványi Iskola (“Massoret Avoth” – American Endowment School [AES], főigazgatójaként tevékenykedett. Pedagógiai munkásságának elismeréseként 1996 nyarán a “Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt”-tel tüntették ki.

Iskolaigazgatói tevékenysége mellett 1994 és 1998 között a Zsidó Levéltár igazgatója, 1912 és 1915 között az OR-ZSE doktori iskolájának vezetője. 1999 és 2001 között a Budapesti Ezurópa Intézet főigazgató-helyettese, 2011 tavaszától 2015 nyaráig a Holokauszt Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány (HDKE) kuratóriumi vezetője, utóbb az Erzsébetvárosi Zsidó Történeti Tár (ERZSITT) kuratóriumi elnöke (2017-2019), volt.  

2020-tól a Milton Friedmann egyetem Történeti Intézetének vezetője.